Data Miejsce Prelegenci Temat
23-26.06.2010 Antalya, Turcja Czaja J., Lebiedzińska A., Szefer P. Athletes knowledge concerning dietary supplements.15th Annual Congress of the European College of Sport Sciences. Sport science: where the cultures meet.
8.06.2010 Gdańsk Lebiedzińska A., Czaja J., Najmowicz M., Szefer P. Suplementy diety i kosmeceutyki źródłem witaminy C. Chemia dla zdrowia i urody
4-9.07.2010 Kraków Lebiedzińska A., Czaja J., Hinc A., Szefer P.: Analiza chromatograficzna zawartości kwasu nikotynowego w suplementach diety. VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Analityka dla społeczeństwa XXI wieku"
4-9.07.2010 Kraków Czaja J., Lebiedzińska A. Metoda oznaczania witaminy B1 w produktach bogato węglowodanowych. VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku”
4-9.07.2010 Kraków Lebiedzińska A., Czaja J., Najmowicz M., Szefer P. Oznaczanie witaminy C w produktach leczniczych i suplementach diety metodą Tillmansa wg AOAC oraz z wykorzystaniem techniki HPLC. VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku”
12-15.09.2010 Gdańsk Lebiedzińska A., Rypina M., Czaja J., Petrykowska K., Szefer P. Analiza zawartości witaminy D w całodziennych racjach pokarmowych dorosłych Polaków. XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Farmacja polska na tle Unii Europejskiej”
12-15.09.2010 Gdańsk Lebiedzińska A., Czaja J., Najmowicz M., Petrykowska K., Szefer P. Oznaczanie witaminy C w sokach i suplementach diety z wykorzystaniem HPLC. XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Farmacja polska na tle Unii Europejskiej”
12-15.09.2010 Gdańsk Czaja J., Lebiedzińska A., Szefer P. Wpływ wysiłku fizycznego na glikemię poposiłkową. XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Farmacja polska na tle Unii Europejskiej”
24-27.06.2009 Oslo, Norwegia Czaja J., Lebiedzińska A., Szefer P. The justification of diet supplementation of the polish national team of athletes. 14th annual Congress of the European College of Sport Science
7-9.05.2009 Gdańsk Czaja J. Dietary habits and nutrition value of carbohydrates products as an athletes diet optimalizing factors. 17th International Student Scientific Conference for Students and Young Doctors
09.06.2009 Gdańsk Czaja J., Rypina M., Lebiedzińska A., Szefer P Warzywa i owoce w dietach studentów.Chemia żywi i ubiera.
10-11.09.2009 Warszawa Czaja J., Lebiedzińska A., Dawidowska A., Panasiuk K., Szefer P. Kasze źródłem tiaminy i niacyny w diecie człowieka. XX Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne „Jakość zdrowotna żywności i żywienia oraz przedmiotów użytku”
21-22.05.2009 Gdańsk Czaja J., Lebiedzińska A., Dawidowska A. Produkty zbożowe źródłem witaminy B1 w diecie osób uprawiajacych sport. XXIII Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku, Wydział Farmaceutyczny AMG w obszarach badawczych farmacja – kosmetyki – biotechnologia
17-18.10.2008 Krasnoyarsk Lebiedzińska A., Czaja J., Bierżyńska N., Szefer P. Rola aktywności fizycznej w walce z nadwagą i otyłością. East-Russia-West. Modern development of physical culture, sport and tourism. Modern state and future perspectives of healthy life formation : proceeding the international symposium
5-7.11.2008 Rogów Czaja J., Rypina M., Lebiedzińska A. Ocena częstotliwości spożycia warzyw i owoców wśród studentów trójmiejskich uczelni. Fizjologiczne podstawy postępowania dietetycznego, III Konferencja Naukowa
11-12.09.2008 Łódź Lebiedzińska A., Czaja J., Żbikowski R., Szefer P. Ocena sposobu żywienia kadry narodowej polskich lekkoatletów. Porównanie wyników badań analitycznych z oceną teoretyczną. Cz. 2. Wybrane makro- i mikroelementy. XIX Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne n.t. „Prawidłowa jakość żywności i racjonalne żywienie podstawą profilaktyki zdrowotnej”
9-12.09.2007 Toruń Lebiedzińska A., Żbikowski R., Czaja J., Marszałł M., Szefer P. Wartość odżywcza pieczywa mix „Sport” i mix „Fitness”. 50th Anniversary Polish Chemical Society & Polish Association of Chemical Engineers Congress & 11th EuCheMS – DCE International Conference on Chemistry and the Environment
26-28.04.2007 Nałęczów Lebiedzińska A., Czaja J., Marszałł M., Żbikowski R., Szefer P. Magnesium and vitamin B6 content in sportsman daily food rations. II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych”
14-16.06.2007 Poznań Lebiedzińska A., Czaja J., Żbikowski R., Szefer P. Sposób żywienia reprezentantów Polski (w latach 2004-2005) w biegach średnio- i długodystansowych. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Żywienie-Ruch-Zdrowie”
26.05.2007 Lublin Żbikowski R., Lebiedzińska A., Czaja J., Szefer P. Evaluation of energy, sodium, potassium, phosphorus, calcium and magnesium intake with daily food rations of the athletesX Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna „Aktualne kierunki badań nad pierwiastkami”
01.06.2006 Gdańsk Żbikowski R., Lebiedzińska A., Czaja J., Szefer P. Dieta człowieka a potencjalne narażenie na metale ciężkie. Eksperyment w nauczaniu chemii
01.06.2006 Gdańsk Lebiedzińska A., Żbikowski R., Czaja J., Marszałł M., Szefer P. Podstawowe składniki odżywcze i witaminy grupy B w diecie kadry narodowej polskich lekkoatletówEksperyment w nauczaniu chemii
01.06.2006 Gdańsk Lebiedzińska A., Żbikowski R., Czaja J., Szefer P. Rola diety lekkoatletów w podwyższaniu wydolności fizycznej i zachowaniu zdrowia. Eksperyment w nauczaniu chemii
01.06.2006 Gdańsk Lebiedzińska A., Żbikowski R., Czaja J., Szefer P. Szacunkowa ocena potrzeby stosowania suplementacji chromem diety sportowców. Eksperyment w nauczaniu chemii
8-9.06.2006 Ustroń Lebiedzińska A., Żbikowski R., Czaja J., Marszałł M., Szefer P. Analiza i ocena sposobu żywienia kadry narodowej polskich lekkoatletów – porównanie wyników badań analitycznych z oceną teoretyczną: Część I – Podstawowe składniki odżywcze i wybrane witaminy grupy B. Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne „Bezpieczna Żywność – Racjonalne Żywienie”
11-12.05.2006 Sarnówek Lebiedzińska A., Żbikowski R., Czaja J., Szefer P. Zawartość chromu, tiaminy i węglowodanów w diecie sportowców kadry narodowej Polski. Pierwiastki śladowe – kryteria jakości środowiska przyrodniczego = Trace elements – criteria of environmental quality, IX Sympozjum z cyklu „Pierwiastki śladowe w Środowisku”
11-12.05.2006 Sarnówek Żbikowski R., Lebiedzińska A., Czaja J., Szefer P. Zawartość ołowiu, kadmu i niklu w dietach osób dorosłych. Pierwiastki śladowe – kryteria jakości środowiska przyrodniczego = Trace elements – criteria of environmental quality, IX Sympozjum z cyklu „Pierwiastki śladowe w Środowisku”
11-12.05.2006 Sarnówek Lebiedzińska A., Czaja J., Żbikowski R., Szefer P. Zawartość wybranych witamin rozpuszczalnych w wodzie oraz cynku, żelaza i miedzi w całodziennych racjach pokarmowych kadry narodowej polskich lekkoatletów. Pierwiastki śladowe – kryteria jakości środowiska przyrodniczego = Trace elements – criteria of environmental quality, IX Sympozjum z cyklu „Pierwiastki śladowe w Środowisku”
Aktywna Dieta © 2013, Wykonanie: DziennikLotow.pl